U bent hier

NOB reageert op consultatie WWFT

04 augustus 2016

Gedurende de zomermaanden is een concept wetsvoorstel tot implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. De Commissie Beroepszaken heeft hierop gereageerd. De commissie merkt onder meer op dat:

  • in het consultatiedocument belangrijke delen van de implementatie bij AMvB zullen worden geregeld, waardoor parlementaire controle ontbreekt;
  • het cliëntenonderzoek meer rule based en minder risico based wordt en dat dit in combinatie met een “one size fits all” benadering tot onrealistische eisen leidt;
  • het onduidelijker wordt in welke gevallen het vereenvoudigd cliëntenonderzoek nog toegepast kan worden;
  • een in Nederland gevestigde Nederlandse cliënt/PEP of UBO/PEP aan dezelfde maatregelen onderworpen moet worden als buitenlandse PEP’s en dat dit een onnodige verzwaring van de nalevingslasten geeft;
  • de gegevens die over UBO’s moeten worden verkregen via het vastleggingsvereiste ten onrechte worden uitgebreid.