Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 24 mei 2016 is de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) in werking getreden. Vanaf 25 mei 2018 gaat de toezichthouder, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’), deze handhaven. Omdat belastingadviseurs vrijwel altijd op een of ander manier persoonsgegevens verwerken, heeft het in werking treden van de AVG, en de handhaving daarvan, belangrijke consequenties voor de beroepsgroep. De NOB heeft daarom een handreiking ter voorbereiding op de AVG opgesteld. Deze brochure geeft achtergrondinformatie bij de voor NOB-leden belangrijkste hoofdlijnen van de AVG. Het biedt een handreiking hoe het complexe vraagstuk van de gegevensbescherming kan worden benaderd.

Handreiking ter voorbereiding op de AVG

Richtsnoeren verwerkingsverantwoordelijke of verwerker versie 1 oktober 2019

GDPR guidelines controller or processor versie 1 oktober 2019 (vertaling)

Bijlage I Model verwerkersovereenkomst

Bijlage I Model verwerkersovereenkomst ENGELS

Bijlage II Format register verwerkingen

Model Privacy- en cookieverklaring

Model Privacy- en cookieverklaring ENGELS

Model Intern privacybeleid

Model Algemene Voorwaarden NOB

Model General Conditions NOB

Berichten

top