Commissie Knelpunten

De Commissie Knelpunten van de NOB levert een bijdrage aan de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers. Dit doet zij door toetsing van bestaande fiscale wet- en regelgeving op onder meer de eenvoud, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Daarbij staat de kwaliteit van de wetgeving en de praktische uitvoerbaarheid centraal.

De Commissie Knelpunten is een onderdeel van de kerngroep Rechtsbescherming & Rechtszekerheid en werkt nauw samen met de diverse specialistensecties van de NOB om haar doel te verwezenlijken.

Knelpunten

top

De knelpunten die zijn opgenomen in het overzicht,  zijn te verdelen in knellende wetgeving, knellende uitvoering en knellende rechtsbescherming. Het document is een levend overzicht dat regelmatig wordt aangepast. Het overzicht is ook niet uitputtend.

 • Knellende wetgeving
  Hier kan worden gedacht aan de belastingrente, box 3 of de afstorting van de oudedagsverplichting in een lijfrente.
 • Knellende uitvoering
  We verwijzen bijvoorbeeld naar het behoorlijk handelen in een boekenonderzoek.
 • Knellende rechtsbescherming
  In dit deel vragen we onder andere aandacht voor het boetesysteem, de rechtsbescherming bij de uitwisseling van inlichtingen, ambtshalve vermindering of massaal bezwaar en de rechtsbijstand in fiscale procedures.

Het volledige overzicht kunt u hier lezen.

Commissieleden

top

De Commissie Knelpunten bestaat uit de volgende leden:

 • Margriet Lukkien voorzitter (Loyens & Loeff)
 • Paul Halprin
 • Nick van den Hoek (Jaeger Advocaten-belastingkundigen)
 • Nathalie Idsinga (Arcagna)
 • Johan Koolen (Wesselman Accountants | Adviseurs)
 • Ivo Kuipers (Atlas Fiscalisten)
 • Olaf Leurs (Meijburg & Co)
 • Touria El Ouardi (BDO)
 • Richard de Voogd (Deloitte)
 • Rian Waaijer (Meijburg & Co)

Secretaris

 • Rhys Bane (DLA Piper Nederland N.V.)

Meldpunt

top

Wilt u ook een knelpunt melden? Stuur dan een mail naar: nob@nob.net onder  vermelding van ‘nieuw knelpunt’.