Commissie van Beoordeling

Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk geregeld. Dat betekent onvermijdelijk dat het op verschillend niveau wordt uitgeoefend. De NOB stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar leden. Artikel 6 van de statuten schrijft onder meer voor dat (aspirant-)leden een universitaire opleiding moeten hebben voltooid en dat ze het beroep van belastingadviseur moeten uitoefenen als hoofdberoep.

Over toelating tot het NOB-lidmaatschap beslist de Commissie van Beoordeling.

Beleid van de Commissie van Beoordeling

top

De Commissie van Beoordeling geeft concrete invulling aan de opleidings-, kennis- en ervaringseisen zoals die in de statuten worden genoemd. In bijzondere gevallen kan de commissie dispensatie verlenen. In het  Overzicht van het beleid van de Commissie van Beoordeling is ook het vrijstellingenbeleid voor de Beroepsopleiding Belastingadviseurs opgenomen.

Commissieleden

top

De Commissie van Beoordeling bestaat uit de volgende NOB-leden:

  • Arthur Gimes (voorzitter)
  • Ingrid Allemekinders-Pols
  • Sylvia Dikmans
  • Joost van Helvoirt
  • Jian Cheng Ku
  • Susanne de Nooijer
  • Daniël Smit
  • Johan Swagers
  • Emiel Terpstra

De commissie wordt ondersteund door Alexandra Piksen (secretaris).