Kerngroep Rechtszekerheid en Rechtsbescherming

De NOB heeft een kerngroep Rechtszekerheid en Rechtsbescherming ingesteld. Deze kerngroep brengt in kaart waar de rechtszekerheid en rechtsbescherming van de belastingplichtige verbetering behoeft, zowel in formele zin (hoe is het wettelijk geregeld) als in praktische zin (hoe gaat het in de praktijk). Rechtszekerheid en rechtsbescherming zijn belangrijke beginselen van onze rechtstaat. De kerngroep stelt inbreuken op deze beginselen aan de orde. Zij doet dit door het benaderen van relevante stakeholders, waaronder beleidsmakers, politici en de media. De kerngroep doet daarbij concrete suggesties tot verbetering.

Leden

top

De kerngroep bestaat uit:

  • mw. drs. S. Dikmans, (voorzitter Houthoff)
  • mr. D.G. Barmentlo (FT-advocaten)
  • mw. mr. drs. R.M. Bosch – Schepers (EY)
  • mr. P.E. Halprin (Dentons Boekel)
  • mr. N. van den Hoek (Jaeger)
  • mw. mr. N. Idsinga (Arcagna)
  • mr. drs. I.G. Kuipers (Atlas Fiscalisten)
  • drs. R.J. de Voogd (Deloitte)
  • mw. mr. R. Waaijer (Meijburg & Co)

Secretaris

  • mr. R.K. Bane (DLA Piper Nederland N.V.).

Berichten

top