Sectie Digitale Economie

De discussie over de belastingheffing van de digitale economie is in volle gang. Zowel op Europees niveau als op mondiaal niveau (OECD) is de druk hoog om tot wijzigingen in de systematiek van belastingheffing te komen voor digitale bedrijven. In een wereld waarin op bijna alle fronten digitalisering plaats vindt, is dit geen eenvoudige opdracht. De sectie Digitale Economie stelt zich ten doel de ontwikkelingen op de voet te volgen en voorstellen te analyseren en becommentariëren. Tevens beoogt de sectie om relevante stakeholders (zoals de politiek, het bedrijfsleven en de adviespraktijk) waar nodig te informeren teneinde een bijdrage te leveren aan het debat en belastingplichtigen de markt beter in staat te stellen zich voor te bereiden op implementatie van wetgeving op dit terrein.

Bestuursleden

top

De sectie Digitale Economie wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit de volgende NOB-leden:

  • Sebastiaan Kuijper (voorzitter) (EY)
  • Froukje Frerichs (Deloitte)
  • Sharon Goldfarb (Koninklijke Ahold Delhaize NV)
  • Hendy van Hoof (BDO)
  • Robert van der Jagt (Meijburg & Co)
  • Charlotte Kiès (Loyens & Loeff)
  • Max van de Ven (Meijburg & Co)
  • Maarten de Wilde (PwC)

Secretaris

  • Patrick Steinfort (EY)

Berichten

top

Sommige artikelen op deze site zijn alleen te raadplegen door leden van de NOB. Om deze artikelen te zien, dient u ingelogd te zijn. Wilt u inloggen, maar bent u uw inloggegevens vergeten, ga dan naar het menu ‘mijn account’ en kies voor ‘nieuw wachtwoord aanvragen’.