Sectie Lokale- en milieuheffingen

Lokale- en milieuheffingen mogen zich de laatste jaren op toenemende belangstelling verheugen van de politiek, getuige onder meer de plannen om dit belastinggebied voor gemeenten te verruimen (Commissie Financiële ruimte voor gemeenten of Commissie Rinnooy Kan). De sectie lokale- en milieuheffingen verenigt de NOB-leden die actief zijn op het specialistische gebied van waarderingen in het kader van de Wet WOZ en de OZB, alle belastingen en heffingen van lokale overheden en de milieuheffingen, zoals de heffingen op het ge- en verbruik van aardgas en elektriciteit, afvalstoffen en water. De sectie organiseert (onder de vlag van de SOB) twee vaktechnische bijeenkomsten per jaar. Deze zijn gericht op NOB-leden die als specialist op dit werkzaam zijn, maar ook op alle gewone leden (niet voor aspirant-leden). De bijeenkomsten zijn onderdeel van het Programma Permanente Educatie van de NOB. De sectie heeft verder een adviserende rol in de Commissie Wetsvoorstellen en draagt bij aan de inhoud van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs voor aspirant-leden.

Bestuursleden

top

De sectie wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit de volgende NOB-leden:

  • Bastiaan Kats (voorzitter, EY)
  • Raymond van den Berg (PwC)
  • Sjoerd Bosma (Bureau Bosma)
  • Martijn Hoffer (Deloitte)
  • Olga Menger (Fiscaliade)
  • Chris Oude Lohuis (Meijburg & Co)

Jonge leden

  • Martijn Boonstra (Deloitte)
  • Mick Knops (Loyens & Loeff)

Secretaris

  • Seda Koçak (EY)