Sectie MDR

Vanaf 1 januari 2021 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve internationale fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit vloeit voort uit de Europese richtlijn inzake Mandatory Disclosure Rules (EU 2018/822, DAC 6), die in Nederland zijn beslag heeft gekregen in de Wet op de internationale bijstandsverlening. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. Deze nieuwe wetgeving heeft grote impact op onder andere bedrijfsfiscalisten en belastingadviseurs van met name internationaal opererende bedrijven en particulieren. De sectie heeft als doel de ontwikkelingen op de voet te volgen en wets- en beleidsvoorstellen te analyseren en becommentariëren. Tevens worden vaktechnische vragen die de nieuwe wetgeving oproept bij NOB-leden geanalyseerd en waar mogelijk van duiding te voorzien, omdat tijdens de parlementaire behandeling weliswaar op diverse onderdelen toelichting is gegeven, maar diverse in de praktijk levende vragen onbeantwoord zijn gebleven.

Bestuursleden

top

De sectie wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit de volgende NOB-leden:

 • drs. R.A. van der Jagt (voorzitter, Meijburg & Co)
 • mr. M.S. van den Berg (Grant Thornton)
 • mr. J.W.A.M. Gerritsen (Baker & McKenzie)
 • mr. R. Kamphuis (EY)
 • mr. dr. J.J.A.M. Korving (Deloitte)
 • mr. G. van der Poel (Loyens & Loeff)
 • mr. J.A.P. Rijnen (Fokker Technologies Holding B.V.)
 • mr. M.H.C. Ruijschop (BDO)
 • prof. dr. H. Vermeulen (PwC)

Jonge leden

 • mw. C.B. Brinkers LLM (Loyens & Loeff)
 • mw. D.C. Morks MSc (Deloitte) 

MDR voor NOB-leden

top

Er is een speciale LinkedIngroep voor NOB-leden over MDR

Ook op deze pagina volgt binnenkort meer informatie speciaal voor NOB-leden.

Berichten

top