NOB/LOF-serie, deel 18: Groepsrentebox; als alternatief voor het afgeschafte concernfinancieringsregime

15 september 2010

Deze uitgave is te bestellen via Kluwer.

Beschrijving
Het in 1997 geïntroduceerde concernfinancieringsregime in de vennootschapsbelasting bleek erg succesvol, maar kwam onder Europees vuur te liggen. De opvolger is de groepsrentebox, waarvan de invoering tot op heden onzeker is. Weliswaar is recent de horde van staatssteun voor een verplichte variant genomen, maar de vervolgvraag is of sprake is van een schadelijke belastingmaatregel.
Dit boek maakt in een turbulente periode waarin de groepsrenteproblematiek veelvuldig onderwerp van discussie is een tussenbalans op. Uitvoerig wordt ingegaan op de begrippen staatssteun en schadelijke belastingconcurrentie. Vanuit een beleidsmatige invalshoek worden ook alternatieven besproken, zoals de Belgische notionele interestaftrek, het Amerikaanse 'check-the-box' systeem en het defiscaliseren van groepsrente.
Dit is het eerste boek dat op een overzichtelijke wijze de groepsrentebox beoordeelt vanuit fiscaal-technisch en Europeesrechtelijk perspectief. Het manuscript, dat werd geschreven als afstudeerscriptie, werd afgesloten op 19 december 2008. Niet onvermeld mag blijven dat de auteur met dit boek zowel de NOB/LOF-scriptieprijs 2009 als de Scriptieprijs Academie voor Wetgeving 2009 won.

Over de auteur
Martijn Nouwen (1983) studeerde van 2006 tot 2009 Fiscaal Recht (zowel Nederlands als Europees- en internationaal Belastingrecht) aan de Faculteit der Rechtgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. In 2006 is hij bij Ernst & Young Belastingadviseurs te Amsterdam als werkstudent begonnen. Sinds het voltooien van zijn studie in februari 2009, is hij werkzaam in de internationale belastingadviespraktijk. Tevens is hij sinds september 2008 verbonden aan Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs te Rotterdam.