Notitie 'Evolutie ledentoezicht en Tax Governance Code'

Hierbij vragen wij uw aandacht voor de notitie ‘Evolutie ledentoezicht en Tax Governance Code’. In deze notitie staat beschreven hoe we de in de Roadmap Code of Conduct 2021 2022 genoemde voorstellen gaan uitvoeren om een gemoderniseerd ledentoezicht van de NOB en een Tax Governance Code voor NOB-leden te realiseren, met het doel de kwaliteit van onze beroepsuitoefening te verstevigen.