Online cursussen

BEROEPSOPLEIDING BELASTINGADVISEURS

Omdat het nu nog niet duidelijk is of we begin 2021 weer cursussen op locatie kunnen geven, plannen we voor het eerste kwartaal van 2021 alleen online cursussen in. Als het alsnog mogelijk blijkt eerder fysiek bijeen te komen, proberen we de cursussen om te zetten naar cursussen op locatie. Op deze pagina staat een overzicht van de online-cursussen. Dit overzicht vullen we dagelijks aan met nieuwe cursussen. Je kunt je op de gebruikelijke manier via je Persoonlijke Pagina voor deze cursussen aanmelden, mits de cursus deel uitmaakt van het traject dat je volgt. 

Cursussen open voor inschrijving

 • 01-02-2021 en 02-02-2021
  • Civiel Recht Kapitaalvennootschappen
 • 01-02-2021
  • ​OBS Formeelrechtelijke aspecten van de OB/ Misbruik en fraude
 • 03-02-2021
  • IBRS Europees direct belastingrecht en de EU-verdragsvrijheden
 • 04-02-2021
  • Algemene Introductie
 • 09-02-2021
  • Praktische Comptabele Toepassingen 1 (Controletechnieken en administratie VPB)

Cursussen die nog open gaan voor inschrijving

 • 05-03-2021 en 19-03-2021
  •  Internationaal Belastingrecht
 • 09-03-2021
  • Bedrijfsopvolging in het MKB
 • 12-03-2021 en 19-03-2021
  • Renteaftrek
 • 19-03-2021
  • Praktische Comptabele Toepassingen 1 (Controletechnieken en administratie VPB)
 • 23-03-2021
  •  Inkomstenbelasting:  Lijfrenten, PUs en kap verz/ Int asp van IB
 • 26-03-2021
  • ​IBRS Fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid
 • 31-03-2021 en 01-04-2021
  • Civiel Recht Kapitaalvennootschappen

Cursussen die al zijn ingedeeld

 • 05-01-2021
  • Personenvennootschappen
 • 13-01-2021
  • Inleidend College Praktische Comptabele Toepassingen 1
 • 13-01-2021 en 14-01-2021
  • ​Persoonlijke Effectiviteit
 • 14-01-2021 en 15-01-2021
  • ​Persoonlijke Effectiviteit
 • 18-01-2021 en 19-01-2021
  • ​Persoonlijke Effectiviteit
 • 18-01-2021 (middag)
  • Ethiek (te volgen in 3e lidmaatschapsjaar)
 • 19-01-2021
  • Algemene Introductie
 • 20-01-2021
  • Loonheffingen voor specialisten: 'Wettelijke systematiek in de loonheffingen / Relatie met premieheffing volksverzekeringen en werknemersverzekeringen
 • 20-01-2021 en 21-01-2021
  • Persoonlijke Effectiviteit
 • 25-01-2021 en 26-01-2021
  • Persoonlijke Effectiviteit
 • 25-01-2021
  • Schrijven met impact
 • 26-01-2021 (ochtend) en 29-01-2021 (ochtend)
  • Bedrijfsconcentraties Deelnemingsvrijstelling nationaal
 • 27-01-2021
  • Civiel Recht Kapitaalvennootschappen nationaal
 • 28-01-2021
  • Personenvennootschappen
 • 01-02-2021 en 02-02-2021
  • Persoonlijke Effectiviteit
 • 15-02-2021 en 16-02-2021
  • Persoonlijke Effectiviteit