ONLINE: JOB-lezing ‘Spelregels: over misbruik van recht, belastingverdragen en Unierecht’ op 18 november 2021

donderdag 18 november 2021
Activiteit: 
Lezing
Inleider(s): 
mw. mr. C. (Ciska) Wisman
Tijdsduur: 
19.00 uur (ontvangst uit virtuele wachtruimte 18:45 uur) – 20:15 uur
Locatie: 
Online
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
1

Op donderdag 18 november 2021 organiseert de Commissie Vaktechniek de online JOB-lezing: ‘Spelregels: over misbruik van recht, belastingverdragen en Unierecht’. 

De bestrijding van rechtsmisbruik in de vennootschapsbelasting blijft een actueel en relevant thema. De precieze kaders – wanneer is sprake van ‘misbruik’ en welke partij heeft welke rechten en plichten – zijn echter veelal onduidelijk. Dat leidt in de praktijk tot veel onzekerheid. Daar komt bij de vraag wat nu eigenlijk geldt in een situatie waarin een staat wordt geconfronteerd met mogelijk conflicterende verplichtingen. Krijgt in zo’n geval het belastingverdrag of het Unierecht voorrang? En wie bepaalt de spelregels?

In deze JOB-lezing zal aandacht worden besteed aan het concept ‘misbruik van recht’ zoals ingevuld door het HvJ EU. Daarbij zal worden gesproken over de mogelijke impact van de HvJ EU arresten in de Deense zaken en Lexel op de Nederlandse wetgeving (o.a. art. 10a Wet VpB 1969, Div.bel. Wet BB 2021) en doctrines (fraus legis). Onderdeel daarvan is de vraag of het HvJ EU een ‘Transfer Pricing safe harbor’ heeft gecreëerd. Tevens zal worden stil gestaan bij de vraag of en zo ja, in welke gevallen het EU concept ‘misbruik’ direct effect heeft in belastingverdragen. Tijdens de lezing zullen verschillende aandachtspunten voor de adviespraktijk aan de orde komen.

De online JOB-lezing wordt verzorgd door mr. C. (Ciska) Wisman, senior manager ITTS en EU, EY Nederland, en verbonden aan de UvA.

Locatie
De lezing zal online plaatsvinden. 

Platform
Deze lezing wordt aangeboden in MS TEAMS. Deelnemers ontvangen een week voor aanvang de lezing een inloglink.

Aanmelden
De lezing is enkel bedoeld voor JOB-leden. Aanmelden kan via uw Persoonlijke Pagina of via de aanmeldlink onderaan deze pagina.