Online mini-conferentie – naar een nieuw internationaal belastingstelsel

woensdag 10 februari 2021
Inleider(s): 
Pascal St. Amans (OESO), Prof. Stef van Weeghel (UvA/PwC), Severine Picard (OESO/TUAC) en Ruud de Mooij (IMF)
Tijdsduur: 
16:30-18:00 uur
Locatie: 
online
PE-uren: 
nvt

In een unieke samenwerking tussen FNV, het ministerie van Financiën, Tax Justice NL en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wordt op 10 februari 2021 van 16.30 uur tot 18.00 uur een online mini-conferentie georganiseerd. De Hierin wordt het nieuwe internationale belastingstelsel, waar nu aan wordt gewerkt, toegelicht en door prominente sprekers van alle kanten belicht. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden en stakeholders in het (internationale) fiscale debat.

Het denken over belastingheffing van internationaal opererende bedrijven staat niet stil. Nu het BEPS-project wereldwijd heeft geresulteerd in aanpassing van wetgeving op specifieke onderdelen en van belastingverdragen om ongewenste belastingvermijding tegen te gaan, is de OESO in het najaar van 2019 met een voorstel gekomen om op basis van twee pijlers het internationale belastingsysteem fundamenteel te wijzigen. Het project wordt ook wel aangeduid met BEPS 2.0. De digitalisering van de wereldwijde economie noopt tot deze herijking. Het OESO-voorstel gaat zowel over winstallocatie tussen bedrijfsonderdelen in verschillende landen (Pijler 1) als over een wereldwijde minimum winstbelasting (Pijler 2).

De online conferentie wordt om 16.30 uur geopend door staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief, gevolgd door een toelichting van het doel van het BEPS 2.0-project en de stand van zaken door Pascal St. Amans (OESO). Andere sprekers zijn onder andere Prof. Stef van Weeghel (UvA/PwC), Severine Picard (OESO/TUAC) en Ruud de Mooij (IMF). De middag staat onder leiding van Marcia Luyten.  

Noteer de datum van 10 februari a.s. alvast in uw agenda. De bijeenkomst kunt u via deze link volgen. Deze bijeenkomst zou eerst op 7 januari plaatsvinden, maar is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus verplaatst naar 10 februari.

Namens de samenwerkende organisatoren hopen wij van harte dat u zal deelnemen aan de online conferentie.