Optimale BV-structuur in goede en slechte tijden (online)

dinsdag 04 augustus 2020
Activiteit: 
PE-cursus (online)
Inleider(s): 
mr. drs. R.J.M.M. van den Hurk
Tijdsduur: 
van 13.30 uur - 17.15 uur
Locatie: 
Online
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
3

De afgelopen maanden was het niet mogelijk fysieke cursussen te organiseren. Omdat de SOB een opleidingsverplichting heeft en voorbereid wil zijn op toekomstige situaties waarin het weer niet mogelijk is fysiek bijeen te komen, gaan we deze zomer een aantal online cursussen aanbieden. De PE-cursusOptimale BV-structuur in goede en slechte tijden (online) dd. 4 augustus is er daar één van. Wij zijn benieuwd of de deelnemers een online cursus even goed evalueren als een fysieke cursus. Aan de hand van deze evaluaties zal worden gekeken of het reëel/gewenst is meer online cursussen aan te gaan bieden.

De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met BV-structurering. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Opzet van een optimale BV-structuur zowel voor goede tijden als voor slechte tijden
  • Fiscale aspecten van beëindiging en overdracht van (een onderneming in) een BV, met name in slechte tijden

Ingegaan wordt op alle fiscale deelgebieden die relevant kunnen blijken: vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting.  

Docent is mr. drs. R.J.M.M. van den Hurk (zelfstandig belastingadviseur en bedrijfsjuridisch adviseur te Zeist en docent fiscale economie aan de UvA).     

Het  programma kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Deze online cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. Deze cursus werd in de voorgaande jaren aangeboden onder de titel 'BV-structurering en beëindiging/overdracht (onderneming in) BV'. Met ingang van 2019 zijn de inhoud en titel aangepast aan de actualiteit.

De kosten voor deelname bedragen € 130,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst wordt 50% van de prijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst 100%.  Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval is wel € 50 administratie- kosten verschuldigd.

Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 10.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw Persoonlijke Pagina, of via de link onderaan deze pagina.

Deze cursus zal worden aangeboden in ZOOM. Deelnemers ontvangen van tevoren een cursistenhandleiding.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.