Oudedagsvoorzieningen en echtscheidingen (online)

maandag 02 november 2020
Activiteit: 
PE-cursus (online)
Inleider(s): 
mr. dr. G.M.C.M. Staats
Tijdsduur: 
van 14.00 uur tot 17.45 uur
Locatie: 
Online
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
3

Dinsdag 13 oktober is er weer een persconferentie gehouden in verband met corona. Daarin zijn er meer maatregelen aangekondigd, waaronder het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven.  Om gehoor te geven aan deze oproep, is besloten dat we tot 31 december van dit jaar geen fysieke cursussen meer organiseren. Per cursus wordt bekeken we of deze zich leent om online aan te kunnen bieden. Voor de PE-cursus Oudedagsvoorzieningen en echtscheidingen is dit van toepassing, deze zal, bij voldoende belangstelling online worden aangeboden.

Op maandag 2 november 2020 vindt de online PE-cursus Oudedagsvoorzieningen en echtscheidingen plaats. Deze cursus is met name gericht op NOB-leden die werkzaam zijn in de aangiftepraktijk of adviespraktijk en met enige regelmaat cliënten adviseren over hun toekomstvoorzieningen. Echtscheidingen zijn aan de orde van de dag en zowel bij de verwerking van belastingaangiften als bij de advisering komen oudedagsvoorzieningen regelmatig voor.

De volgende deelonderwerpen komen aan de orde:

  • Pensioen en echtscheiding
  • Wet(svoorstel) Verdeling Pensioen bij Scheiding
  • De Oudedagsverplichting en echtscheiding
  • De DGA na de uitfasering pensioen in eigen beheer en echtscheiding
  • Lijfrenten en echtscheiding
  • Kapitaalverzekering (incl. banksparen) en echtscheiding

Het  programma kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Deze cursus zal worden aangeboden in ZOOM. Deelnemers ontvangen van tevoren een cursistenhandleiding.

De kosten voor deelname bedragen € 195,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst wordt 50% van de prijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval is wel € 50 administratiekosten verschuldigd.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 10. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw Persoonlijke Pagina, of via de link onderaan deze pagina.