U bent hier

PE-cursus Oudedagsvoorzieningen en echtscheidingen

02 juni 2020
Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden. Deze cursus is met name gericht op NOB leden die werkzaam zijn in de aangiftepraktijk of adviespraktijk. Echtscheiding zijn aan de orde van de dag en zowel bij de verwerking van belastingaangiften als bij de advisering komt dit regelmatig voor.
 
De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.
 
Docenten
Prof. dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn (Maastricht University) en mr. dr. G.M.C.M. Staats (BDO Belastingadviseurs en Tilburg University)
 
Cursusinhoud
In deze cursus komen onder meer de volgende deelonderwerpen aan de orde: 
  • Pensioen en echtscheiding
  • Wet(svoorstel) Verdeling Pensioen bij Scheiding
  • De Oudedagsverplichting en echtscheiding
  • De DGA na de uitfasering pensioen in eigen beheer en echtscheiding
  • Lijfrenten en echtscheiding
  • Kapitaalverzekering (incl. banksparen) en echtscheiding
 
Werkwijze
De materie wordt door de docenten in een interactief college belicht, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden. De stof wordt belicht aan de hand van de aanbevolen literatuur.
 
Voorbereiding
Uit de evaluaties van eerder georganiseerde bijeenkomsten blijkt dat de deelnemers aan PE-bijeenkomsten behoefte hebben aan diepgang. Om ervoor te zorgen dat de inleiders snel de diepte in kunnen gaan, worden de docenten in de gelegenheid gesteld literatuur ter voorbereiding aan te bevelen. Als de docenten van deze mogelijkheid gebruik maken, ontvangt u de lijst met aanbevolen literatuur en jurisprudentie per mail uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Voor de goede orde: deelnemers zijn niet verplicht deze literatuur te bestuderen.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag:Halve dag
Werktijden:15.30 uur - 19.15 uur
Kosten:€ 195,- (excl. btw, incl. lunch)   
Deelnemers:minimaal 20 personen en maximaal 24 personen
Aantal PE-uren 3 (vaktechnisch)