Persbericht: Algemene ledenvergadering benoemt mr. B.R. (Bartjan) Zoetmulder tot voorzitter NOB

21 juni 2018


De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft op haar algemene ledenvergadering Bartjan Zoetmulder als nieuwe voorzitter gekozen. Hij volgt Maurice de Kleer op, die na drie jaar reglementair is afgetreden.