Persbericht: Arbeidsmarktpositie fiscalisten blijft sterk

10 juni 2010

P E R S B E R I C H T

Sinds 1998 doet SEO Economisch Onderzoek (Universiteit van Amsterdam) in opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) regelmatig onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van universitair opgeleide fiscalisten. Uit de monitor jonge fiscalisten 2010 - die vandaag verschenen is – blijkt dat die positie ondanks de economische crisis nog steeds goed tot zeer goed is.

Frits Sobels, directeur van de NOB, is tevreden over de uitkomst van het onderzoek. ‘Vergeleken met andere universitaire opleidingen vinden afgestudeerden fiscaal recht en fiscale economie in relatief korte tijd een baan en hebben ze al snel na hun start een relatief hoog salaris. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn veelal beter dan die van afgestudeerden in vergelijkbare opleidingen als Nederlands recht, notarieel recht en bedrijfseconomie – onder meer wat betreft de mogelijkheid van deeltijdwerken.’

Sobels vindt dat de huidige arbeidsmarkt voor jonge fiscalisten een gezond evenwicht vertoont tussen vraag en aanbod. ‘Wie nu of in de komende jaren een fiscale studie afrondt heeft uitstekende baanvooruitzichten. En de kantoren weten zich verzekerd van een constante, zelfs licht stijgende stroom goed opgeleide fiscalisten. De verwachting is dat de universiteiten jaarlijks meer fiscalisten gaan afleveren: zo’n 350 afgestudeerden fiscaal recht en 150 fiscale economie. Ook in het hbo zal de uitstroom van fiscalisten toenemen. De groei is daar overigens al enkele jaren duidelijk zichtbaar.’

Meer informatie over het onderzoek bij Frits Sobels, directeur van de NOB, tel. 020 – 5141 880. De monitor jonge fiscalisten 2010 is te raadplegen op de homepage van de NOB-website (www.nob.net).

SEO-onderzoek

Amsterdam, 8 juni 2010

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair gevormde belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten. Meer informatie over de NOB op de website (www.nob.net).