Persbericht: Dieuwertje Euser wint NOB/LOF-scriptieprijs 2010

01 oktober 2010

P E R S B E R I C H T

Op 1 oktober werd in Rotterdam de NOB/LOF-scriptieprijs 2010 uitgereikt. De jury koos dit jaar Niets is wat het lijkt: het btw-risico van derivaten van Dieuwertje Euser MSc als winnaar.  De NOB/LOF-scriptieprijs is een initiatief van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en het Landelijk Overleg Fiscalisten (de overkoepelende organisatie van de acht fiscale studentendisputen in Nederland).

Derivaten zijn financiële instrumenten waarmee bedrijven risico’s afdekken of speculeren op een verandering van een bepaalde variabele. In haar scriptie onderzoekt Dieuwertje Euser de heffing van btw bij forwards, futures en swaps. Omdat er (nog) geen Europese regelgeving is over de btw-behandeling van derivaten en er evenmin jurisprudentie bestaat, heeft ze haar onderzoek vooral gebaseerd op de tekst van de huidige Btw-richtlijn. Haar conclusie: derivaten zijn in veel gevallen waarschijnlijk vrijgesteld van btw, maar de toepassing van de vrijstellingen is onzeker.

De Europese Commissie heeft voorgesteld in de Btw-richtlijn een bepaling op te nemen dat derivaten worden vrijgesteld van de heffing van btw. Dat is volgens de auteur een vooruitgang, omdat daarmee de huidige situatie van rechtsonzekerheid voor belastingplichtigen wordt verbeterd. Maar tegelijkertijd heeft een btw-vrijstelling voor derivaten nogal wat gevolgen, met name voor het recht op aftrek van belastingplichtigen die vanuit btw-optiek slechts ‘belast’ presteren.

Dieuwertje Euser studeerde fiscale economie aan de Universiteit van Tilburg. Ze is sinds 2009 werkzaam als btw-specialist bij KPMG Meijburg & Co in Amstelveen. 

De prijs – die bestaat uit publicatie in de NOB/LOF-scriptiereeks (uitgegeven door Kluwer) en een bedrag van € 2.500 – werd dit jaar voor de negentiende keer uitgereikt. De jury bestond uit prof. dr. A.O. Lubbers (Universiteit Leiden; voorzitter), mw. prof. dr. I.J.J. Burgers (Rijksuniversiteit Groningen) en mr. H. Koller (voorzitter NOB).

Meer informatie over de NOB/LOF-scriptieprijs bij Ilse Woerden of Angelique van Streepen, 020-5141880. De auteur is graag bereid een toelichting op haar scriptie te geven (tel. 020 – 656 2058). 

Amsterdam, 1 oktober 2010

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair gevormde belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten. Meer informatie over de NOB op de website (www.nob.net).