Persbericht: NOB tevreden met gewijzigd wetsontwerp "Uitwerking fiscale maatregelen begrotingsaccoord 2013"

09 juli 2012

De NOB heeft kennis genomen van het artikel in het FD d.d. 9 juli j.l. over het Bosal-gat. Het artikel is gebaseerd op de eerste reactie van de Commissie Wetsvoorstellen (d.d. 11 juni j.l.) naar aanleiding van het Wetsontwerp "Uitwerking fiscale maatregelen begrotingsaccoord 2013". Inmiddels heeft de Staatssecretaris van Financiën een aantal nota’s van wijzigingen ingebracht die door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd. Met name op twee belangrijke punten (Vierde Nota van Wijziging) voor het Nederlandse vestigingsklimaat is de Staatssecretaris tegemoet gekomen aan ondermeer onze kritiek. De NOB is tevreden met de uitkomst.

Meer informatie bij Angelique van Streepen, hoofd operationele zaken,  op 020-5141880.

Amsterdam, 9 juli 2012

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Postbus 2977
1000 CZ Amsterdam
nob@nob.net
www.nob.net