Persbericht: NOB/LOF-scriptieprijs ‘Digitalisering economie bedreigt nationale soevereiniteit belastingheffing’

27 september 2016

Door de digitalisering van de economie is de toerekening van inkomsten aan jurisdicties zoals die nu plaatsvindt veelal in strijd met het uitgangspunt van belastingheffing waar de waarde gecreëerd wordt. In toenemende mate blijken activiteiten niet of moeilijk terug te voeren tot één bepaalde jurisdictie. Nationale belastingautoriteiten moeten zich daarover grote zorgen maken. Dat betoogt Philippe Heeren, winnaar van de NOB/LOF-scriptieprijs 2016, in zijn masterscriptie Sustainability of the Arm’s Length Principle as the Basis for International Income Allocation in a Digitalising Economy (Kluwer, Deventer 2016, 141 pagina’s).

Er is een groeiende spanning tussen belastingheffing – die nog in zeer grote mate onder de nationale soevereiniteit valt – en de niet aan nationale grenzen gebonden digitale wereld. Base erosion and profit shifting, die de OESO en de EU zo krachtig bestrijden, kunnen juist worden versterkt onder invloed van digitalisering. Allerlei – al dan niet kunstmatige – verschuivingen en verplaatsingen van winsten, activa, functies en risico’s zijn minder tastbaar voor de fiscale autoriteiten en dus moeilijker te belasten. Dat noopt staten op zoek te gaan naar alternatieve vormen van belastingheffing, zoals heffing op data. 

Philippe Heeren studeerde rechten in Antwerpen (bachelor en master) en behaalde daarna een master International Business Taxation (LL.M) aan Tilburg University. Hij werkt als fiscaal advocaat bij Laga in Brussel. 

De NOB/LOF-scriptieprijs bestaat uit publicatie in de NOB/LOF-scriptiereeks (uitgegeven door Kluwer) en een bedrag van € 2.500. De jury bestond dit jaar uit prof. dr. A.J. van Doesum (Maastricht University; voorzitter), mw. prof. dr. S.J.C. Hemels (Erasmus Universiteit Rotterdam) en mr. M.A. de Kleer (voorzitter NOB). De prijs werd voor de 25e keer uitgereikt. 

De auteur is graag bereid een toelichting op zijn scriptie te geven (tel. 00 32 28004137 / pheeren@laga.be).

Amsterdam, 27 september 2016

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair gevormde belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten. Meer informatie over de NOB op de website (www.nob.net). De NOB/LOF-scriptieprijs is een initiatief van de NOB en het Landelijk Overleg Fiscalisten (de overkoepelende organisatie van de acht fiscale studentendisputen in Nederland).