Persbericht: Regeerakkoord nadelig voor MKB

19 maart 2018

Vier beroepsorganisaties van fiscalisten, accountants en administratief dienstverleners – NOB, NOAB, RB en SRA* – hebben minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën op 14 maart een brandbrief gestuurd over de negatieve gevolgen voor het MKB van een aantal fiscale maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. De organisaties pleiten voor heroverweging en aanpassing van de maatregelen. Zo kan worden voorkomen dat het MKB – in tegenstelling tot de rest van werkend Nederland – niet meedeelt in de fiscale lastenverlichting of zelfs nadeel lijdt.

De organisaties constateren in hun gezamenlijke brief het volgende.

  • Werknemers met loon uit dienstbetrekking gaan er flink op vooruit.
  • IB-ondernemers met een winst hoger dan de eerste tariefschijf gaan er door de aanpassing van de MKB-winstvrijstelling nauwelijks op vooruit. De tariefdaling voor ‘gewone’ werknemers is maar liefst zes keer zo groot!
  • Dga’s genieten door de verhoging van het box 2-tarief vrijwel geen lastenverlaging op overwinsten en krijgen zelfs een forse lastenverzwaring opgelegd voor winsten die de vennootschap in het verleden heeft gemaakt.

De vier organisaties vinden de volgende maatregelen noodzakelijk en gerechtvaardigd.

  • De MKB-winstvrijstelling moet worden gehandhaafd op 14% en dient in box 1 aftrekbaar te blijven tegen het maximale tarief van 49,5%.
  • Het aanmerkelijk belang-tarief van box 2 moet 25% blijven en niet worden opgetrokken naar 28,5%. Houdt het kabinet vast aan de voorgestelde verhoging dan moet bij uitkering van al bestaande winstreserves het huidige box 2-tarief van 25% gelden.
  • Het loon van de dga wordt belast tegen maximaal 49,5%. Dat tarief blijft veel hoger dan het tarief waartegen de IB-ondernemer wordt belast voor zijn ‘loon’. Dat grote verschil in belastingdruk moet verkleind worden.

In de brief wordt tot slot duidelijk gemaakt dat het kabinet niet bang hoeft te zijn voor ‘een vlucht in de bv’.

De volledige tekst van de brief van 14 maart is als bijlage bij dit bericht gevoegd.

* De vier organisaties zijn: de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), Register Belastingadviseurs (RB) en SRA.

Woordvoerders namens de vier organisaties zijn Robert van der Jagt, voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (tel: 06 53932426) en Wil Vennix, voorzitter van het Register Belastingadviseurs (tel: 06 51382140).