Persbericht: Robert van der Jagt nieuwe voorzitter Commissie Wetsvoorstellen NOB

05 oktober 2016

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft drs. R.A. (Robert) van der Jagt benoemd tot voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen. Hij volgt op 7 oktober 2016 mr. M. (Machiel) Lambooij op, die sinds 1 juni 2015 interim-voorzitter was.

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB reageert vanuit de expertise van haar leden gevraagd en ongevraagd op fiscaal relevante (wets)voorstellen, alsmede het voortraject daarvan. Belangrijke toetsstenen zijn uitvoerbaarheid, effectiviteit en efficiency, regeldruk, terugwerkende kracht, verenigbaarheid met het recht en de gevolgen voor het investeringsklimaat.

Regelmatig voert de Commissie overleg met het ministerie van Financiën, meestal als uitvloeisel van een gepubliceerd commentaar. Ook zijn er vaste contacten met de leden van de Tweede en Eerste Kamer die fiscale zaken in hun portefeuille hebben. Daarnaast ziet de Commissie het als haar taak om – via de pers of het parlement – belangrijke, onderbelichte fiscale vragen aan de orde te stellen.

De Commissie, al actief sinds 1980, publiceerde in 2016 tot nu toe 16 commentaren. Op 7 oktober verschijnt het commentaar op het Belastingplan 2017. De commentaren zijn voor iedereen toegankelijk.

Robert van der Jagt is partner bij Meijburg & Co (kantoor Amstelveen) en voorzitter van KPMG’s EU Tax Centre. Hij is gespecialiseerd in Europees (belasting)recht en grensoverschrijdende arbeid. Van der Jagt is één van de initiatiefnemers van het door de NOB gesteunde project Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie, dat als basis kan dienen om fiscale kennis beter te kunnen ontsluiten. Hij is bereikbaar via het bureau van de NOB
(020 – 5141880).

Amsterdam, 5 oktober 2016

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Postbus 2977
1000 CZ Amsterdam
nob@nob.net
www.nob.net