Persbericht: SEO-rapport brengt discussie terug tot juiste proporties

11 juni 2013

SEO-onderzoek toont aan: financiële instellingen van groot belang voor Nederlandse werkgelegenheid en schatkist

Amsterdam, 11 juni 2013

De Nederlandse werkgelegenheid en de Nederlandse schatkist hebben groot belang bij de vestiging van zogenoemde ‘bijzondere financiële instellingen’ (BFI’s). Dat blijkt volgens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) uit het onafhankelijke onderzoek dat vandaag is gepresenteerd.
Het onderzoek werd uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. De verdienste er van is, zo meent de NOB, dat de discussie in media en politiek nu kan worden gevoerd op basis van feiten in plaats van veronderstellingen.

De NOB meent dat het SEO-onderzoek bewijst dat de BFI’s van belang zijn voor de werkgelegenheid, belangrijk voor het vestigingsklimaat en bovendien aanzienlijk bijdragen aan de belastinginkomsten van de Nederlandse overheid. Volgens NOB-voorzitter Marnix van Rij moeten deze voordelen worden behouden: “Nederland moet niet eenzijdig een andere koers kiezen, want dat leidt tot een vertrek van BFI’s en dat is schadelijk voor de Nederlandse economie.”
Waar het de specifieke geldstromen die met tax planning te maken hebben betreft, studeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nu op multilaterale maatregelen die voor alle Europese landen gelden. Ook de Europese Commissie heeft een actieplan gelanceerd. Er is dus geen reden voor een Nederlandse ‘Alleingang’.

SEO concludeert dat de BFI’s met ruim 10.000 full time banen bijdragen aan de werkgelegenheid in Nederland. Daar moet het aantal ‘indirecte’ banen buiten de zakelijke dienstverlening (niet in beeld gebracht door SEO) nog bovenop. SEO becijfert wél dat de BFI’s vaak leiden tot het vestigen van een Europees of regionaal kantoor; dat levert alleen al in de regio Amsterdam ruim 2.000 banen op. Een dergelijk kantoor biedt Nederlandse talenten kansen en stimuleert verdere groei, innovatie en werkgelegenheid.
Voor de Nederlandse belastinginkomsten zijn de instellingen ook relevant: BFI's dragen jaarlijks € 3 tot € 3.4 miljard af aan de Nederlandse economie in de vorm van belastingen, loonkosten en diensten die zij inkopen bij zakelijke dienstverleners.