Persbericht: Veel aandacht voor rechtsbescherming op jaarcongres NOB

20 juni 2018

Hoe overleeft de belastingadviseur Europa? Zo luidt de titel van het jaarcongres 2018 van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), dat op donderdag 21 juni vanaf 13.00 uur plaatsvindt in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

De titel verwijst naar de vele maatregelen vanuit de EU en de OESO, gericht op het bestrijden van belastingontwijking en agressieve tax planning, waarmee de belastingadvieswereld de afgelopen jaren werd geconfronteerd. De vraag is welke invloed die vergaande Europese
bemoeienis op het vak heeft. En staat er nog meer op stapel of is het einde nu in zicht?

Op het congres wordt veel aandacht besteed aan de rechtsbescherming van belastingplichtigen – vanouds een belangrijk NOB-thema. Die aandacht is anno 2018 onverminderd noodzakelijk, want de fiscale rechtspositie van bedrijven zowel als particulieren wordt door een aantal
ontwikkelingen bedreigd. In het kort: de almaar toenemende complexiteit van de wetgeving, de sterk toegenomen mogelijkheden voor internationale uitwisseling van gegevens, de sterk toegenomen transparantie-eisen en het groeiend arsenaal dwang- en machtsmiddelen van de fiscus.

Belangstellenden die het congres willen bijwonen kunnen zich nog aanmelden door een mail te sturen naar peprogramma@nob.net.

Amsterdam, 20 juni 2018

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Postbus 2977
Tel. 020 5141880
1000 CZ Amsterdam
nob@nob.net
www.nob.net