Personenvennootschappen (online)

maandag 01 februari 2021
Activiteit: 
PE-cursus (online)
Inleider(s): 
mw. mr. dr. M.L.M. van Kempen
Tijdsduur: 
van 09.30 uur - 15.50 uur
Locatie: 
Online
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
5

Vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen rondom het coronavirus bieden we tot nader order alleen online cursussen aan. 

Op 1 februari 2021 kunt u deelnemen aan de ONLINE PE-cursus Personenvennootschappen. In deze cursus wordt ingegaan op de fiscale aspecten van de maatschap, VOF en CV voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting en overdrachtsbelasting. De nadruk ligt op het thema bedrijfsopvolging. Aan de orde komt ook op welke privaatrechtelijke regels u in de fiscale praktijk bedacht moet zijn: hoe werken de afspraken in de vennootschapsovereenkomst door naar het belastingrecht? Wat zijn de gevolgen van de invoering van het (voorontwerp) wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen?

  • Belastingbesparing d.m.v. een personenvennootschap met de eigen BV
  • Kapitaalrekening, rekening–courant en onzakelijke lening vennoten
  • Inbreng van onderneming vanuit eenmanszaak of vanuit BV in een personenvennootschap
  • Wisseling vennoten (toetreden, uittreden, opvolging)
  • BOR bij Personenvennootschappen
  • Fiscale herwaardering bij personenvennootschappen
  • Terbeschikkingstellingsregeling bij personenvennootschappen
  • Ondernemerschap vennoten i.v.m. o.a. MKB-winstvrijstelling
  • Concept wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen

Dit is een online cursus in het Programma Permanente Educatie. De cursus maakt ook deel uit van het programma van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs en wordt  – in aangepaste vorm –  aangeboden in het Programma Permanente Educatie.

Docent is mw. mr. dr. M.L.M. van Kempen (o.a. Universiteit van Tilburg, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant en hoofdredacteur Cursus Belastingrecht).

De kosten voor deelname aan de online cursus bedragen € 325,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag voor de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Deze cursus zal worden aangeboden in ZOOM. Deelnemers ontvangen van tevoren een cursistenhandleiding.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.