Plaatsingsproces

De Beroepsopleiding Belastingadviseurs is gekoppeld aan het aspirant-lidmaatschap dat drie jaar duurt. Cursisten dienen binnen deze drie jaar de voorgeschreven cursussen en trainingen  (40 dagdelen) te hebben doorlopen. De meeste cursussen en trainingen worden op een aantal momenten per jaar gegeven. Per cursus of training is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deze worden gelijkmatig onder de cursisten verdeeld.

Cursisten die interne dagdelen (trainingen en cursussen verzorgd door werkgever) kunnen volgen, worden over het algemeen per seizoen voor minder cursussen geplaatst dan cursisten die geen interne dagdelen kunnen volgen. Gemiddeld volgt een cursist zeven dagdelen aan trainingen en cursussen per half jaar. Op aspirant-leden met een kleine of grote vrijstelling, verleend op basis van werkervaring, is deze regel niet van toepassing.

De indeling van de cursisten per cursus of training gaat op basis van:

  • De toelatingsdatum van een cursist
  • Aantal cursussen waarvoor de cursist is ingedeeld
  • Aantal interne dagdelen die de cursist nog moet volgen
  • Een verplichte- of vrije keuze cursus in het te volgen traject
  • De fase van de beroepsopleiding waarin men de cursus het beste volgen (voor sommige cursussen is een bepaalde werkervaring nodig)
  • Gelijkmatige spreiding van cursisten over verschillende kantoren (max. een derde van de groep mag werkzaam zijn bij hetzelfde kantoor)
  • Man/vrouw-verhouding (vooral bij vaardigheidstrainingen gaat de voorkeur uit naar 50-50).

Voor vragen verwijzen we graag naar onze FAQ pagina voor meer uitleg over de plaatsingscriteria voor cursussen en trainingen van de Beroepsopleiding.