U bent hier

Procederen voor de Hoge Raad binnenkort verplicht digitaal

28 augustus 2019

Op dit moment wordt het webportaal van de Hoge Raad (‘Mijn Zaak Hoge Raad’) ontwikkeld voor digitaal procederen in zaken die de derde kamer van de Hoge Raad behandelt, waaronder belastingzaken. Na de invoeringsdatum is digitaal procederen voor beroepsmatige rechtsbijstandverleners, bestuursorganen en niet-natuurlijke personen verplicht. De invoeringsdatum zal vermoedelijk liggen tussen eind 2019 en de eerste helft van 2020. Toegang tot het webportaal van de Hoge Raad wordt verkregen met een inlogmiddel. Voor natuurlijke personen is dat DigiD, voor advocaten is dit de advocatenpas en voor anderen is het inlogmiddel eHerkenning.

Het inlogmiddel waarmee beroepsmatige rechtsbijstandverleners, niet zijnde advocaten, toegang krijgen tot het portaal van de Hoge Raad dient van het niveau 3 of hoger te zijn. Lees hier alles over de aanvraagprocedure, aanbieders en niveaus van eHerkenning. Aangezien met het aanvragen van eHerkenning enige tijd gemoeid kan zijn, zeker wanneer daar interne besluiten en procedures aan vooraf gaan, is het verstandig om een en ander op korte termijn in gang te zetten. Let er bij het aanvragen van het eHerkenningsmiddel op dat het (ook) gebruikt kan worden voor de dienst Digitale Cassatie van de Hoge Raad.

Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat volgens onze informatie de Rechtspraak, waar de rechtbanken en gerechtshoven onder vallen, opnieuw is gestart met een digitaliseringsproject. Binnen dat project wordt eveneens gekeken naar de ontwikkeling van een webportaal. Zodra hier meer over bekend is zullen we dat langs deze weg laten weten.