Rapport arbeidsmarkt jonge fiscalisten 2018

27 juni 2018

In 2018 heeft SEO Economisch Onderzoek (Universiteit van Amsterdam) in opdracht van de NOB weer onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Daaruit blijkt dat zowel het aanbod van jonge fiscalisten als de vraag vanuit de belastingadvieskantoren toeneemt. Met name academisch geschoolde fiscalisten zijn gewild bij de kantoren. Startende fiscalisten hebben een sterke arbeidsmarktpositie. Vooral wo-fiscalisten hebben verhoudingsgewijs vaak een vast contract en een relatief hoog salaris. Vier op de vijf academische fiscalisten vindt een baan in de specialistische zakelijke dienstverlening. De helft van de (hbo- en wo-)fiscalisten gaat aan de slag bij grote bedrijven met meer dan 2000 medewerkers in Nederland. Kantoren verwachten het komend jaar meer academisch geschoolde belastingadviseurs nodig te hebben, alsmede hoger opgeleiden die niet als belastingadviseur werkzaam zijn in de fiscale praktijk. De laatste instroom betreft vooral de specialismen Transfer Pricing en Tax Technology.