U bent hier

Roadmap Code of Conduct 2021 - 2022

06 mei 2021

De NOB heeft met de in 2018 aangepaste code of conduct voor een deel al invulling gegeven aan de veranderende visie op de rol van belastingadviseur. De (toelichting op de) Code of Conduct is aangepast en bepaalt dat leden, waar redelijkerwijs nodig, mogelijke maatschappelijke aspecten in hun advisering betrekken. De discussie over de rol van de belastingadviseur en de rol van de NOB in het toezicht op haar leden is daarmee niet voorbij. Het NOB-bestuur heeft daarom in juni 2019 voor het eerst een Roadmap opgesteld, die richting geeft aan de voortdurende discussie met de aangesloten kantoren (groot en klein), leden en externe stakeholder over de ‘tax governance code’ en eventuele verdergaande zelfregulering door de NOB.  De Roadmap is een levend document. De NOB past dit jaarlijks aan en neemt daarin de ondernomen activiteiten op dit gebied op. Ook neemt de NOB de visie op de toekomst daarin op en beschrijft hoe/op welke wijze die te realiseren.