Sportverenigingen moeten giften en legaten onbelast kunnen incasseren

07 juni 2007

Maak van sportverenigingen Algemeen Nut Beogende Instellingen, zogeheten ANBI’s. Alleen zo kan de onrechtvaardige situatie die nu heerst in de sportsector opgelost worden.  Dat plan lanceert de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vandaag op haar jaarcongres in Zeist samen met NOC*NSF. Als sportverenigingen goede doel organisaties zijn kunnen zij  giften en legaten ontvangen zonder heffing van schenkings- of successierecht. Nu worden ze belast tegen een tarief dat varieert van 41 tot 68 procent. 

De NOB en NOC*NSF willen dat het kabinet werk gaat maken van de afspraken in het coalitieakkoord. Daarin stelt het kabinet dat sport een bindende factor is in de samenleving. Volgens het kabinet komen gezondheid, veiligheid, overdracht van waarden en normen, integratie en maatschappelijke binding bijeen. “Vanwege deze grote maatschappelijke waarde verdient sport actieve ondersteuning vanuit de overheid” zegt het kabinet zelf in het coalitieakkoord.  Staatssecretaris Bussemaker van VWS benadrukte dit nog onlangs in een toespraak op Papendal. 

De NOB en NOC*NSF vinden het onbegrijpelijk dat sportverenigingen gezien hun grote maatschappelijke belang onder een fiscaal uiterst ongunstig regime vallen. Ze moeten over de giften en legaten minimaal 41 en maximaal 68 procent belasting betalen. “Niet verwonderlijk dus dat mensen er doorgaans weinig voor voelen (een deel van) hun vermogen aan sportverenigingen te schenken of na te laten” zegt Iman Damsté de voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 

Sinds 1 januari 2006 zijn goede doel organisaties vrijgesteld van schenkingsrecht. “Het is ergerlijk dat sportverenigingen niet onder die regel vallen”, vindt Damsté. “We willen dat de staatssecretaris van Financiën actie gaat ondernemen om dat te veranderen. NOC*NSF en de NOB willen dat sportverenigingen giften, wellicht vanaf een nader te bepalen bedrag en legaten onbelast mogen incasseren. Maar dan moeten ze wel een ANBI worden, in feite dus een goede doel organisatie.”

Damsté wijst er op dat tot nu toe ook in rechterlijke uitspraken de sportverenigingen er op dit punt bekaaid afkomen. Damsté: "In het zogenoemde NAC-arrest van 12 mei 2006 bepaalde de Hoge Raad dat hun doel primair ‘het winnen van de competitie’ is en dat ze daardoor niet ‘algemeen nuttig’ zijn. Deze beperkte uitleg van de Successiewet betekent in de praktijk financieel nadeel voor talloze sportverenigingen. Gelukkig heeft het kabinet Balkende IV het belang van sport ingezien en NOC*NSF en NOB verwachten dan ook dat het kabinet op korte termijn met plannen komt. Wij willen het kabinet met onze deskundigheid van harte ondersteunen bijvoorbeeld via een werkgroep of een taskforce die snel ons goede plan omzet in wetgeving".

Volgens de NOB en NOC*NSF  kan het toezicht op de correcte naleving van een dergelijke regeling de vorm krijgen van convenanten tussen het ministerie van Financiën en de sportsector, waarbij de sportbonden het feitelijke toezicht uitoefenen.

Amsterdam/Zeist
7 juni 2007

Noot voor de redactie: meer informatie bij:

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
mr. M(Marnix).L.A. van Rij
bestuurslid NOB
Postbus 2977
1000 CZ  AMSTERDAM
tel: 06-29083296
indien onbereikbaar op de dag van het jaarcongres, 7 juni
030-6927400 (hotel FIGI)

nob@nob.net
www.nob.net