Standard Business Reporting (SBR)

SBR staat voor Standard Business Reporting en moet het mogelijk maken dat vanuit de basisadministratie van de cliënt financiële rapportages worden samengesteld en aangeleverd aan verschillende “uitvragende partijen”. Op dit moment zijn er vier “uitvragende partijen”: de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KvK) en de drie grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank.

Door het opstellen van een taxonomie worden begrippen eenduidig gedefinieerd. Als voorbeeld: in de huidige Nederlandse Taxonomie wordt het begrip 'winst' eenduidig gedefinieerd, zodanig dat dit begrip precies hetzelfde betekent in een rapportage aan de Belastingdienst, het CBS, de KvK of de banken. Hiermee is het hergebruiken van gegevens mogelijk geworden. Ook wordt een eenduidige taal, XBRL, gebruikt om deze begrippen te definiëren. Daardoor is er ook uitwisseling van gegevens mogelijk. En tenslotte is er een digitale, veilige lijn waarmee deze gegevens kunnen worden verstuurd en ontvangen. Dit is voor de overheid Digipoort. Hierover kunnen berichten worden verzonden en er vindt tevens een verificatie plaats van de afzender. De uitwisseling van SBR-rapportages tussen bedrijven en banken verloopt op dezelfde wijze, maar maakt gebruik van een andere poort: de BIV.

SBR is een logisch gevolg van de digitalisering van de maatschappij en wordt door de overheid gestimuleerd. Sinds 1 januari 2013 kunnen aangiftes IB en VpB (over het aangiftejaar 2012) nog slechts door middel van de SBR-methode worden ingediend. Sinds 1 januari 2014 geldt hetzelfde voor de aangifte OB/ICP en het deponeren van de jaarrekening voor kleine rechtspersonen. In 2015 volgen de overige belastingaangiftes en het deponeren van de jaarrekening voor middelgrote en grote rechtspersonen. De verplichtstelling geldt voor system-to-system aangiftes, dat wil zeggen digitale aangiftes met uitzondering van de aangiftes die worden ingediend via de persoonlijke portal op de website van de Belastingdienst. Voor meer informatie over SBR zie: http://www.sbr-nl.nl/ en http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/intermediairs/sbr/.

Voor de belastingadviseur lijkt de invoering van SBR op het eerste gezicht wellicht een zuiver technische aangelegenheid, maar de nieuwe mogelijkheden (werken in de actualiteit, hergebruik en uitwisseling van gegevens) kunnen ook tot nieuwe kansen en/of uitdagingen voor het beroep leiden. De NOB heeft daarom een werkgroep SBR opgericht onder voorzitterschap van mr. J.V. (Valentijn) van Noorle Jansen. Leden van deze werkgroep vertegenwoordigen de NOB in de verschillende gremia op het gebied van SBR.

Vertegenwoordigers

mw. drs. M.A.Th. Turkenburg, SBR Beraad

mr. S. Nijessen, SBR platform, expertgroepen EG Gegevens en EG Processen & Techniek

mr. R.P. Houweling, Koepeloverleg

drs. J. Jansen, Koepeloverleg

mw. mr. E. Schouten, expertgroep EG Marcom