Symposium Platform Belastingrechtspraak 'Toegang tot procederen'

donderdag 14 februari 2019
Activiteit: 
Symposium
Inleider(s): 
mr. D.G. Barmentlo, mr. dr. I.J. Krukkert, mr. H.J.F. Spreen Brouwer, mr. H.P.W. Snijders, mw. mr. P. de Haas, mr. dr. C. Maas
Tijdsduur: 
van 13.00 uur (12.15 start inlooplunch) tot 17.00 (start borrel)
Locatie: 
World Trade Center Utrecht, Stadsplateau 2, 3521 AZ Utrecht
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
3 (wijzigingen voorbehouden)

Op 14 februari 2019 organiseert het Platform Belastingrechtspraak een symposium met als onderwerp 'Toegang tot procederen'. Het Platform Belastingrechtspraak is een informeel samenwerkingsverband van de belastingsectoren van de Gerechtshoven, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB), de Belastingdienst en het Internationaal Bureau voor Fiscale Documentatie (IBFD). Het platform organiseert sedert 2008 jaarlijks een symposium dat openstaat voor de verschillende bij de belastingrechtspraak betrokken ‘ketenpartners’.

Procederen in belastingzaken: we weten er veel over, we eten er van maar smaakt het ook altijd goed? In de praktijk blijkt dat onze wetenschap, onze vaardigheden, onze gewoontes en inzet echter niet altijd leiden tot een procesgang en uitkomst die lekker smaakt. Door samen de diepgang en het onderlinge contact te zoeken als het gaat over vooroverleg, het presenteren van feiten in een procedure en de omvang van de rechtsstrijd beogen we dat alle deelnemers en belanghebbenden smaakvoller genieten van de gezochte procedure en de uitkomst.

Het programma kan onder aan deze pagina worden gedownload.

Plaats: World Trade Center Utrecht, Stadsplateau 2, 3521 AZ Utrecht. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan dit symposium.

NOB-leden kunnen zich voor het symposium aanmelden via de Persoonlijke Pagina. Zij ontvangen vervolgens per e-mail een bevestiging van de aanmelding die (vergezeld van een identiteitsbewijs) vóór aanvang van het symposium dient te worden getoond. Er kunnen maximaal 50 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Er is een beperkt aantal plaatsen voor aspirant-leden. Plaatsing van aspirant-leden geschiedt in volgorde van binnenkomst.