U bent hier

Uitnodiging Hoge Raad bijeenkomst digitaal procederen in belastingzaken in cassatie

13 juli 2018

De Hoge Raad organiseert voor ‘beroepsmatige rechtsbijstandverleners’ en vertegenwoordigers van bestuursorganen een bijeenkomst over digitaal procederen in belastingzaken in cassatie.

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 24 september 2018 vanaf 14.30 uur bij de Hoge Raad, Korte Voorhout 8, Den Haag.

Het programma is als volgt:
14.30 – 15.00 uur: ontvangst
15.00 – 16.30 uur: bijeenkomst
16.30 – 17.30 uur: borrel

Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van informatie ten behoeve van de ontwikkeling van het webportaal voor digitaal procederen in zaken die door de belastingkamer van de Hoge Raad worden behandeld. De Hoge Raad is bezig met de ontwikkeling van dat webportaal. Als het webportaal gereed is zullen bestuursorganen en degenen die als gemachtigde beroepsmatig rechtsbijstand in cassatie verlenen, procederen met gebruik van het webportaal.

In de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de stand van zaken rond de ontwikkeling van het webportaal. Ook is er gelegenheid voor vragen en opmerkingen. Aangezien de bijeenkomst plaatsvindt in het stadium waarin het webportaal wordt ontwikkeld, kan de opbrengst worden betrokken bij de verdere ontwikkeling op weg naar de ingebruikneming van het webportaal.

Personen die (als gemachtigde of anderszins) regelmatig betrokken zijn bij procedures bij de belastingkamer van de Hoge Raad, nodigen wij hierbij van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Uw aanmelding kunt u tot 10 september 2018 zenden aan de heer P. Hesseling via het mailadres: p.hesseling@hogeraad.nl. Daarbij verzoeken wij u te vermelden van welke organisatie u afkomstig bent.