U bent hier

Uitnodiging testbijeenkomsten digitaal procederen in zaken bij de belastingkamer van de Hoge Raad

27 januari 2020

Vandaag 27 januari 2020 vindt bij de Hoge Raad een bijeenkomst plaats over de invoering van digitaal procederen in zaken die de belastingkamer van de Hoge Raad behandelt. Hiervoor zonden we u in december 2019 een uitnodiging. Hieronder informeren we u nader over de verdere ondersteuning die we in de aanloop naar de invoering bieden. Het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad is ingericht voor digitaal procederen in het cassatieberoep in belastingzaken en in zaken tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

De koers is erop gericht dat digitaal procederen vanaf 15 april 2020 in werking is. Vanaf de datum van inwerkingtreding is digitaal procederen verplicht voor beroepsmatige rechtsbijstandverleners, niet-natuurlijke personen en vertegenwoordigers van bestuursorganen, dat wil zeggen in zaken waarin op of na die datum door de vorige instantie uitspraak wordt gedaan. Natuurlijke personen die niet worden vertegenwoordigd door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent, kunnen vanaf dat moment in die zaken kiezen tussen digitaal of op papier procederen.

Het webportaal voor zaken van de belastingkamer is na de ontwikkeling ervan door het projectteam digitale cassatie van de Hoge Raad getest. Dit is succesvol verlopen.

Toekomstige gebruikers kunnen ook al zelf het gebruik van het webportaal ervaren. Dat kan zowel  op korte termijn als rond de invoeringsdatum. Zo kunt u alvast in een proefopstelling bij de Hoge Raad vertrouwd raken met het gebruik van het webportaal. Door uw gebruikerservaringen met ons te delen, draagt u bij aan de doorlopende evaluatie en verdere ontwikkeling van het webportaal van de Hoge Raad voor alle sectoren.

Bijeenkomsten 12 en 13 februari 2020

Op korte termijn vinden vier bijeenkomsten plaats. Graag nodigen wij u uit aan een daarvan deel te nemen.

  1. woensdag 12 februari van 10.00 tot 11.30 uur
  2. donderdag 13 februari van 09.30 tot 11.00 uur
  3. donderdag 13 februari van 12.00 tot 13.30 uur (inclusief lunch)
  4. donderdag 13 februari van 14.30 tot 16.00 uur

Deze bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout 8 te Den Haag.

Het doel van de bijeenkomsten is om aan beroepsmatige rechtsbijstandverleners en medewerkers van bestuursorganen en andere organisaties het portaal te demonstreren en aan hen gelegenheid te geven zelf de werking van het portaal te ervaren en feedback te geven vanuit gebruikersperspectief.

Er is plaats voor in totaal ongeveer 40 deelnemers. Uw aanmelding kunt u tot en met dinsdag 4 februari 2020 zenden aan Paul Hesseling, p.hesseling@hogeraad.nl; geeft u daarbij s.v.p. aan welke voorkeur(en) u heeft qua datum en tijd. Daarna laten wij u uiterlijk 6 februari weten bij welke bijeenkomst u welkom bent.
Houdt u er rekening mee dat aan zoveel mogelijk organisaties de mogelijkheid wordt gegeven om al op korte termijn het gebruik van het webportaal te ervaren. Dit kan tot gevolg hebben dat er per deelnemende organisatie beperkt plaats is.

Instructiebijeenkomsten: rond invoering

In de periode vóór en na invoering van digitaal procederen zullen meerdere instructiebijeenkomsten worden georganiseerd, met ruime gelegenheid voor belangstellenden om deel te nemen. Zodra de data bekend zijn, wordt u hiervoor uitgenodigd.

eHerkenning

Voor de volledigheid maken wij u er nogmaals op attent dat eHerkenning (niveau 3 of hoger) het inlogmiddel is waarmee beroepsmatige rechtsbijstandverleners, bestuursorganen en niet-natuurlijke personen toegang krijgen tot het webportaal van de Hoge Raad.