U bent hier

Vacature bedrijfsfiscalist sectie Transfer Pricing (VACATURE VERVULD)

25 november 2020

Er is een vacature voor een bedrijfsfiscalist – lid van de NOB - binnen de sectie Transfer Pricing. De sectie Transfer Pricing verenigt NOB-leden die zich met Transfer Pricing bezighouden of daar in de dagelijkse praktijk veel mee te maken hebben. De sectie heeft een adviserende rol richting de Commissie Wetsvoorstellen, en heeft nauwe contacten met de Commissie Internationale Fiscale Zaken en de kerngroep Nederland Investeringsland. Voorts houdt ze contact met het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, en internationale gremia zoals de OESO. Voor meer informatie over bijvoorbeeld de samenstelling van de sectie wordt zie 'Sectie Transfer pricing'. De sectie draagt tevens bij aan de inhoud van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs voor aspirant-leden, door middel van een module binnen het keuzeprogramma. Verder worden in het kader van permanente educatie vaktechnische bijeenkomsten georganiseerd.

Binnen de NOB vormen de bedrijfsfiscalisten een groep van bijna 750 personen. De sectie bedrijfsfiscalisten wil een speler van belang zijn binnen de NOB. Ze wil de communicatie met haar leden intensiveren en moderniseren, niet alleen in de wijze waarop de NOB deelneemt in maatschappelijke discussies en werkgroepen, maar ook in het verschaffen van een netwerk, en in het overdragen van relevante vakkennis en ervaringen.

Het is van belang dat ook vertegenwoordigers van de bedrijfsfiscaliteit in de sectie Transfer Pricing plaats nemen. Middels deze sectie kunnen onderwerpen worden geagendeerd en reacties worden geventileerd vanuit de groep belastingbetalers waar het uiteindelijk om gaat. Gebleken is dat de betrokkenheid van bedrijfsfiscalisten door het Ministerie en de Belastingdienst niet alleen zeer op prijs wordt gesteld, maar ook een verschil maakt. In deze sectie is plaats voor twee bedrijfsfiscalisten, waarvan er nu één beschikbaar komt. De sectie vergadert in beginsel vier keer per jaar.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met tenminste 7 jaar ervaring als bedrijfsfiscalist bij één of meer internationaal opererende bedrijven met een aantoonbare opgebouwde expertise op het gebied van transfer pricing. Geïnteresseerden kunnen dat aan onderstaande kenbaar maken door vóór 31 december a.s. een korte reactie met motivatie, aantal jaren ervaring met transfer pricing in het internationale bedrijfsleven, en andere en/of eerdere relevante nevenfuncties te mailen aan Denise Hoogendoorn (d.hoogendoorn@nob.net).