U bent hier

Vacature bestuur sectie bedrijfsfiscalisten en Commissie Wetsvoorstellen

10 februari 2020

Sectie Bedrijfsfiscalisten
Binnen de NOB vormen de bedrijfsfiscalisten een groep van meer dan 700 personen. Het bestuur van de sectie bedrijfsfiscalisten behartigt de belangen van de bedrijfsfiscalisten die lid zijn van de NOB. Ze wil de communicatie met haar leden intensiveren en moderniseren, niet alleen in de wijze waarop de NOB deelneemt in maatschappelijke discussies en werkgroepen, maar ook in het verschaffen van een netwerk, en in het overdragen van relevante vakkennis en ervaringen. Ook organiseert de sectie twee bijeenkomsten per jaar. De Summer School en de Landelijke Themadag waar een fiscaal inhoudelijk onderwerp centraal staat.

Vacatures
Het bestuur van de sectie bedrijfsfiscalisten is op zoek naar vijf nieuwe leden waaronder een secretaris. De secretaris is bij voorkeur een jong lid met 3-5 jaar werkervaring. De sectie wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door haar voorzitter.

Commissie Wetsvoorstellen
Er is ook een vacature voor een bedrijfsfiscalist – lid van de NOB - binnen de Commissie Wetsvoorstellen (CW). De Commissie Wetsvoorstellen levert al meer dan 25 jaar commentaar op fiscale wetsvoorstellen en heeft op dat gebied een grote reputatie verworven. De CW toetst de voorstellen aan fundamentele rechts- en wetgevingsbeginselen als rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en uitvoerbaarheid. Daarnaast wordt bezien of het wetsvoorstel onderdelen bevat die mogelijk strijdig zijn met het Europees recht. Als het voorstel daartoe aanleiding geeft wijst de CW ook op de terugwerkende kracht van belastingverzwarende maatregelen, op grotere administratieve lasten en op verslechtering van het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat. Samengevat: De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB toetst fiscale wetsvoorstellen op uitvoerbaarheid, effectiviteit en efficiency, regeldruk, terugwerkende kracht, verenigbaarheid met het recht en de gevolgen voor het investeringsklimaat. Voor meer informatie over bijvoorbeeld de samenstelling van de sectie en de taakomschrijving verwezen naar www.nob.net/nob/commissie-wetsvoorstellen.

Gezien het belang van de bedrijfsfiscalisten als het gaat om het identificeren van specifieke praktijkproblemen voor grotere bedrijven is de sectie bedrijfsfiscalisten met twee personen vertegenwoordigd in de CW. Gebleken is dat de betrokkenheid van bedrijfsfiscalisten door het ministerie van Financiën niet alleen zeer op prijs wordt gesteld, maar ook een verschil maakt.

Interesse?
Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 28 februari a.s. een korte reactie te sturen met motivatie en aantal jaren werkervaring en andere en/of eerdere relevante nevenfuncties naar d.hoogendoorn@nob.net. Niet vergeten te vermelden naar welke vacature (bestuur sectie bedrijfsfiscalisten of Commissie Wetsvoorstellen) je voorkeur uitgaat.

Het bestuur streeft in secties en commissies naar een evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke NOB-leden.