U bent hier

Vacature Commissie Beroepszaken

09 december 2021

Binnenkort komt er, volgens het rouleerbeleid, een plek vrij in de Commissie Beroepszaken. Heeft u interesse in de werkzaamheden van deze commissie en affiniteit met de hieronder genoemde onderwerpen? Houdt u zich daar ook actief mee bezig binnen uw organisatie. Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren.

Over de Commissie Beroepszaken
De Commissie Beroepszaken houdt zich bezig met de niet fiscaaltechnische aangelegenheden die van belang zijn voor de uitoefening van het beroep: de beroeps- gedragsregels, verschoningsrecht en geheimhouding, ethiek, meldingsplicht ongebruikelijke transacties (WWFT), privacywetgeving, de samenwerking met andere beroepsgroepen en andere ontwikkelingen die de beroepsuitoefening raken. De commissie heeft een belangrijke trendwatchers- en adviesfunctie binnen de NOB en draagt eraan bij dat de NOB is voorbereid op politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen die het vak beïnvloeden. De commissie is nauw betrokken bij aanpassingen van de Code of Conduct. Vanuit de commissie worden regelmatig ad hoc werkgroepen gevormd om het NOB-bestuur over bepaalde onderwerpen of ontwikkelingen te adviseren. Er is een permanente WWFT-werkgroep die in overleg met andere beroepsorganisaties en het Bureau Financieel Toezicht de WWFT-richtsnoeren onderhoudt.  

Profiel
Gezien de huidige samenstelling van de commissie is er in het bijzonder behoefte aan een NOB-lid dat ook werkzaam is in de advocatuur.  

Reageren
Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie, stuur dan vóór 7 januari 2022 uw korte reactie met motivatie naar d.hoogendoorn@nob.net.

Meer over de Commissie Beroepszaken en de samenstelling leest u hier. Wilt u meer informatie over deze functie, dan kunt u contact opnemen met Cécile Stegmann, secretaris van de Commissie Beroepszaken. Zij is bereikbaar via c.stegmann@nob.net of 020 – 514 18 80.