U bent hier

Vacature sectie Formeel Belastingrecht

22 juli 2019

Vacature sectie Formeel Belastingrecht

Er zijn twee vacatures in de specialistensectie Formeel Belastingrecht. Leden die geïnteresseerd zijn om plaats te nemen in het bestuur van de sectie en die voldoen aan onderstaand profiel, worden uitgenodigd te solliciteren naar de vrijgekomen plaatsten. Geïnteresseerden kunnen dat kenbaar maken door vóór 28 augustus 2019 een korte reactie met motivatie, aantal jaren ervaring met de betreffende specialisatie en andere en/of eerdere relevante nevenfuncties te mailen naar d.hoogendoorn@nob.net. Leden die werken op een kantoor dat al in de sectie is vertegenwoordigd komen niet in aanmerking. Het overzicht van de bestuursleden van de sectie staat op de website.

Profiel bestuurslid Sectie Formeel Belastingrecht:
Gewone leden die zich binnen hun kantoor meer dan gemiddeld vanuit een praktisch en/of academisch perspectief bezighouden met formeel belastingrecht. Het gaat dan om fiscalisten die zich intern en/of extern geprofileerd hebben als deskundige op dit gebied. Dit kan blijken uit publicaties, procedures, advisering en/of een interne knowhow-functie. De bestuursleden dienen over ruime ervaring te beschikken.

Taken sectie:
Als taken voor de sectie zien wij:

  • het organiseren van twee bijeenkomsten per jaar in het kader van het Programma Permanente Educatie van de SOB;
  • advisering op het terrein van de door de SOB te organiseren cursussen in het kader van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs;
  • een adviserende rol naar de Commissie Wetsvoorstellen.