U bent hier

Vacature sectie Loonbelasting en Sociale Verzekeringen

18 maart 2021

Vacature sectie Loonbelasting & Sociale Verzekeringen

In de specialistensectie Loonbelasting & Sociale Verzekeringen is een vacature. Leden die geïnteresseerd zijn om plaats te nemen in het bestuur van de sectie en die voldoen aan onderstaand profiel, worden uitgenodigd te solliciteren. Het bestuur van de sectie zou het bestuur graag willen aanvullen met een NOB-lid dat werkzaam is in de non-profit sector.

Geïnteresseerden kunnen dat kenbaar maken door vóór 8 april 2021 een korte reactie met motivatie, aantal jaren ervaring met de betreffende specialisatie en andere en/of eerdere relevante nevenfuncties te mailen naar d.hoogendoorn@nob.net. Leden die werken op een kantoor dat al in de sectie is vertegenwoordigd komen niet in aanmerking. Het overzicht van de bestuursleden van de sectie staat op de website.

Sectie Loonbelasting & Sociale Verzekeringen
Gewone leden die zich binnen hun kantoor hoofdzakelijk vanuit een praktisch en/of academisch perspectief bezighouden met loonbelasting en sociale verzekeringen. Het gaat dan om fiscalisten die zich intern en/of extern geprofileerd hebben als deskundige op dit gebied. Dit kan blijken uit publicaties, procedures, advisering en/of een interne knowhow-functie. De bestuursleden dienen over ruime ervaring te beschikken.

Als taken voor de sectie zien wij:

  • het organiseren van twee bijeenkomsten per jaar in het kader van het Programma Permanente Educatie van de SOB;
  • advisering op het terrein van de door de SOB te organiseren cursussen in het kader van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs;
  • een adviserende rol naar de Commissie Wetsvoorstellen.

De sectie komt twee keer per jaar bijeen.