U bent hier

VACATURE VERVULD Leden gevraagd voor klankbordgroep ‘Kantoren met minder dan 15 NOB-leden'

20 januari 2021

In 2014 is de klankbordgroep ‘Kantoren met minder dan 15 NOB-leden’ opgericht. Het NOB-bestuur hecht er veel waarde aan om bij de bepaling van haar beleid een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van leden te raadplegen en hun standpunten mee te wegen. De klankbordgroep voorziet het bestuur van relevante informatie over de specifieke en meer algemene onderwerpen en dilemma’s waarmee kleinere kantoren in de dagelijkse praktijk te maken hebben. Tot nu toe kwamen onder meer aan de orde: het NOB-lidmaatschap als ‘keurmerk’, de Beroepsopleiding en de Permanente Educatie, regulering van belastingadviseurs en tax control framework. Op dit moment staat het onderwerp ‘doorontwikkeling Horizontaal Toezicht’ hoog op de agenda. De NOB denkt na over de vraag of een koepelconvenant moet worden afgesloten met de belastingdienst.

Het bestuur geeft de klankbordgroep regelmatig feed back over wat het met de verkregen informatie wil doen of heeft gedaan. Voorop staat dat de belangen van de kleine kantoren net zo goed behartigd moeten worden door de NOB als die van de middelgrote en grote. Voorzitter van de klankbordgroep is Pieter Asjes, lid van het Algemeen Bestuur van de NOB.

Binnenkort komt in de klankbordgroep een aantal plaatsen vrij. Kantoren waar minder dan 15 NOB-leden werken die belangstelling hebben om aan de groep deel te nemen kunnen zich uiterlijk 5 februari aanmelden bij d.hoogendoorn@nob.net Bij ruime belangstelling zal een keuze worden gemaakt welke kantoren – voor een periode van twee jaar – tot de klankbordgroep kunnen toetreden.