Verdiepingscursus Transfer Pricing 'Intangibles'

dinsdag 09 mei 2023
Activiteit: 
PE-verdiepingscursus TP
Inleider(s): 
Jeroen Dijkman
Tijdsduur: 
09.45 uur – 13.00 uur
Locatie: 
Hotel van der Valk Utrecht
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
3

Op dinsdag 9 mei vindt in de ochtend de cursus Transfer Pricing ‘Intangibles’ plaats.

Docent: Jeroen Dijkman (Meijburg & Co)

Intangibles is één van de meest uitdagende vraagstukken op Transfer Pricing gebied. Met het toenemende economische belang van kennis, data en dienstverlening, leveren immateriële activa zoals merknamen, octrooien, patenten, kennis en technologie een niet onbelangrijke bijdrage aan de winstgevendheid van steeds meer ondernemingen. Een correcte belastingheffing van winsten gegenereerd met intangibles en helderheid op het gebied van Transfer Pricing is daarom essentieel. De OESO heeft met BEPS Actieplan 8-10 beoogd duidelijkheid te creëren over hoe belastingdiensten en belastingplichtigen om zouden moeten gaan met transfer pricing aspecten van intangibles. Aan de hand van de in 2015 uitgebrachte guidance door de OESO, zullen Transfer Pricing aspecten zoals de definitie van intangibles voor Transfer Pricing doeleinden, de eigendomsvraag, het gebruik en het verkopen van intangibles in concernverband, Transfer Pricing methoden, het ingevoerde begrip ‘hard-to-value intangibles’ en de samenhang tussen intangibles en reguliere intercompany transacties zoals goederen en diensten in deze cursus centraal staan.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep.

De kosten voor deelname bedragen € 195,- (excl. BTW). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag voor de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.

Inschrijven: