Verdiepingscursus Transfer Pricing ‘Waarderingen’

dinsdag 09 mei 2023
Activiteit: 
PE-verdiepingscursus TP
Inleider(s): 
Clive Jie-A-Joen
Tijdsduur: 
13.45 uur – 17.00 uur
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
3

Op dinsdag 9 mei vindt in de middag de cursus Transfer Pricing ‘Waarderingen’ plaats.

Docent: Clive Jie-A-Joen (Simmons & Simmons)

Multinationals ondergaan veelvuldig zakelijke herstructureringen. Voorbeelden van herstructureringen zijn Full-fledged Manufacturers die worden gestructureerd tot Contract / Consignment Manufacturers of een Buy/Sell Distributor die wordt geherstructureerd tot een verkoopagent (Comission Agent). Deze herstructureringen gaan menigmaal gepaard met verplaatsingen van functies, activa en risico’s. Tevens vind er vaak een verplaatsing van immateriële activa plaats (bijvoorbeeld, patenten, merknamen, klantencontracten etc.). Deze verplaatsingen hebben mogelijk een compensation payment tot gevolg (i.e. de geherstructureerde groepsentiteit dient een vergoeding te ontvangen voor de getransfereerde functies, risico’s en / of activa). Deze cursus geeft inzicht in verschillende waarderingsmethodes (market-based, cost-based and income-based benaderingen) die ingaan op het bepalen van de zakelijke (arm’s length) compensatie voor deze herstructureringen. Hierbij worden aan de hand van een aantal voorbeelden inzicht verkregen in de toepassing van waarderingsmethoden (in het bijzonder de veelgebruikte Discounted Cash Flow methode) in lijn met BEPS Actie Punt 8-10.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep.

De kosten voor deelname bedragen € 195,- (excl. BTW). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag voor de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.

Inschrijven: