U bent hier

Vijf vragen aan Claudia Buysing Damsté 'Nieuwe specialistensectie: Douane'

28 november 2019

Enkele maanden geleden werd de specialistensectie Douane opgericht. Vijf vragen aan sectievoorzitter Claudia Buysing Damsté; ze werkt als Partner Customs and International Trade bij PwC.

Waarom een sectie Douane?
‘Het is een logische stap na de invoering, een paar jaar geleden, van de cursus Douane voor specialisten in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs. Die cursus trekt steeds meer belangstelling. Met de sectie hebben we een orgaan binnen de NOB dat over de kantoren heen de belangen van douanespecialisten behartigt. Ook speelt mee dat het douanevak steeds vaker in de publiciteit komt, niet in het minst door de handelsoorlogen die Trump ontketent. Daardoor neemt de vraag naar goed opgeleide douaneadviseurs toe. Daaraan willen we een bijdrage leveren.’

Wat gaat de sectie op korte termijn doen?
‘In het voorjaar van 2020 organiseren we in het kader van het PE-programma een actualiteitenseminar over het douanevak. Daarnaast volgen we de Brexit op de voet. We hebben daarvoor een programma klaar dat we, afhankelijk van de ontwikkelingen, op korte termijn kunnen presenteren.’

Wat is voor jou de aantrekkelijke kant van het douanevak?
‘Dat je voortdurend met nieuwe dingen te maken krijgt. Ik ben al vijftien jaar douaneadviseur, maar ik kom nog met grote regelmaat zaken tegen waarvan ik moet zeggen: dat heb ik nog nooit eerder gezien. Dat gevoel van “weer op nul moeten beginnen” houdt je bij de les; ik heb me nog nooit verveeld in dit vak. Verder spreekt de afwisseling me aan: je moet je verdiepen in vaak ingewikkelde wet- en regelgeving, maar je komt ook over de vloer bij uiteenlopende bedrijven om met eigen ogen te zien hoe productielijnen in elkaar zitten. Dan praat je met de CEO of CFO, maar ook met de mensen op de werkvloer.’    

Neemt de belangstelling voor het douanevak toe?
‘Ja. Lange tijd was er sprake van “onbekend maakt onbemind”. Maar nu het vak – onder meer door de handelsoorlogen – veel ruimer in de belangstelling staat zie ik steeds meer afgestudeerde fiscalisten zich afvragen of douaneadviseur worden iets voor ze is. Mijn ervaring is dat vrijwel alle stagiaires die na drie tot zes maanden nog enthousiast over het vak zijn er ook echt in verder gaan. Wat je moet “meenemen” om een goede douaneadviseur te worden? Je moet in elk geval tegen die voortdurende verandering kunnen die ik al noemde. Het duurt lang voordat je het gevoel hebt het vak in je vingers te hebben, maar ook dan dienen zich altijd weer nieuwe, onbekende situaties en bijbehorende vragen aan. Douaneadviseurs zijn nieuwsgierige doorzetters: ze stellen altijd weer vervolgvragen. Maar ik kan niet anders zeggen: wie eenmaal door het vak gegrepen is laat het nooit meer los.’

In het douanevak wordt veel geprocedeerd?
‘In elk geval regelmatig; het hoort erbij. Er zijn adviseurs die het hele traject beheersen: van afspraken maken met de Douane over wat hun cliënt wel en niet mag tot en met procederen voor het Hof van Justitie in Luxemburg. Er zijn ook adviseurs die zich liever op één van beide onderdelen concentreren. Ook daarvoor biedt het vak alle mogelijkheden.’