U bent hier

Vijf vragen aan Stan Stevens 'SOB hervat cursussen vanaf 1 juli'

11 juni 2020

In maart besloot de SOB om alle geplande bijeenkomsten uit te stellen tot september. Nu de coronamaatregelen geleidelijk aan versoepeld worden is besloten per 1 juli weer voorzichtig te beginnen met cursussen op locatie. SOB-voorzitter Stan Stevens licht de ontwikkelingen toe.

Per 1 juli toch alweer bijeenkomsten op locatie?
‘Ja, waarbij we ons natuurlijk houden aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Maar inmiddels is er meer ruimte gekomen en daarom willen in juli en augustus – maanden waarin normaliter vrijwel geen cursussen plaatsvinden – beginnen met het wegwerken van de opgelopen achterstand. Zo kunnen we ook de druk op het najaar verminderen. We hebben hierover contact met een aantal grote kantoren gehad; die hadden geen bezwaar. Wel moeten de leden altijd bij hun eigen organisatie navragen of ze vanaf 1 juli weer cursussen op locatie mogen volgen.’

Zijn de leden vrij om te kiezen voor een cursus in de zomer of later?
‘Ja, de kantoren hebben benadrukt dat niemand verplicht is om in juli of augustus aan een cursus of training deel te nemen; dat blijft een individuele afweging. En we hanteren ook een soepel annuleringsbeleid: cursisten kunnen op elk moment kosteloos afzeggen. We vragen natuurlijk wel om een annulering zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat we nog tijd hebben om een plaatsvervanger te vinden. Voor alle duidelijkheid: de cursussen van juli en augustus worden in het najaar opnieuw aangeboden. Wie voor die periode kiest loopt dus geen achterstand op.’

Welke bijeenkomsten worden het eerst hervat?
‘We beginnen met de vaardigheidstrainingen. Die zijn voor een optimale kwaliteit sterk afhankelijk van een fysieke locatie en van directe interactie tussen de deelnemers. Bovendien gaat het om kleinere groepen, waarbij de afstandsregels makkelijker te handhaven zijn. De docenten hebben aangegeven online vaardigheidstrainingen zoveel mogelijk te willen vermijden.’

Over online gesproken: de komende tijd biedt de SOB meer digitale cursussen aan?
‘Ja. Punt is dat onze docenten vrijwel allemaal als hoofdtaak andere werkzaamheden hebben: bij een belastingadvieskantoor, de universiteit, de rechterlijke macht, de Belastingdienst of nog anders. Dat betekent dat ze niet even snel een onlinecursus in elkaar kunnen zetten; dat kost veel tijd. Maar in juli en augustus komen vier digitale cursussen beschikbaar. Op basis van de ervaringen daarmee en van de corona-ontwikkelingen wordt besloten of daar in het najaar een vervolg op komt. Online heeft overigens z’n beperkingen. Onze cursussen en trainingen duren vaak één of meer dagdelen. De ervaring leert dat online voor zulke lange bijeenkomsten niet optimaal werkt. Bovendien blijkt uit de evaluaties dat cursisten het ontmoeten van medeleden op locatie juist erg waarderen. Maar nood breekt wet.’    

Hoe doorstaat de SOB dit alles financieel?
‘We hebben ruime reserves; daar teren we nu op in. Dat is best stevig, want we hebben al drie maanden geen enkele inkomsten meer gehad. Daarom moeten we alles op alles zetten om in het najaar weer volledig te draaien. Maar het gaat niet primair om het geld. We hebben als SOB ook als opdracht de aspirant-leden en leden fiscaal inhoudelijk en beroepsmatig op te leiden en bij te staan. Vooral daarom willen we zo snel mogelijk weer aan de slag.’