Wage Tax Accounting voor de LB (online)

vrijdag 19 maart 2021
Activiteit: 
PE-cursus (online)
Inleider(s): 
mr. A.A.W. Langevoord
Tijdsduur: 
van 10.00 uur - 15.25 uur
Locatie: 
Online
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
4

Vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen rondom het coronavirus bieden we tot nader order alleen online cursussen aan. 

Op vrijdag 19 maart 2021 kunt u deelnemen aan de ONLINE PE-cursus ‘Wage Tax Accounting voor de LB’, bedoeld voor NOB-leden die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met loonheffingen. Er zijn twee onderdelen:

  • de wettelijke bepalingen die ten grondslag liggen aan een loonberekening (loonbelasting en premie volksverzekeringen);
  • de manier waarop de premies voor de werknemersverzekeringen en de werkgeversbijdrage Zvw moeten worden berekend.

Docent is mr. A.A.W. Langevoord (Loyens & Loeff N.V.).

Het volledige programma kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep.

De kosten voor deelname bedragen € 260,- (excl. BTW). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.