Webinar Mandatory Disclosure Rules (MDR)

dinsdag 14 september 2021
Activiteit: 
PE-webinar
Inleider(s): 
dhr. F. Both, mw. S. Carstens Msc. RA, mw. L. Mutsaers-Trommelen, mr. J.J. Steenbergen en prof. dr. D.M. Weber
Tijdsduur: 
Van 15.15 uur tot 17.00 uur
Locatie: 
Zoom
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
1,5

Op 14 september a.s. organiseert de SOB in het kader van het Programma Permanente Educatie in samenwerking met de sectie MDR het PE-webinar Mandatory Disclosure Rules  (MDR). Op 1 januari is de meldingsplicht, die uit DAC6 voortvloeit in Nederland, ingegaan. Inmiddels is er half jaar praktijkervaring opgedaan. Een goed moment voor de sectie MDR van de NOB om een webinar te organiseren. Daarin krijgt de Belastingdienst de gelegenheid een update te geven over de procesmatige zaken DAC6/MDR naar aanleiding van meldingen van kantoren en de ervaringen. Aanvankelijk stond als tweede onderwerp het Toetsingskader ‘Ter beschikking stellen’ op het programma, maar omdat dit nog niet is afgerond en er meer tijd nodig is om de consequenties te overzien, is besloten dit onderwerp tijdens een toekomstig seminar te behandelen. Er zal nu, naast het onderwerp ‘Update procesmatige zaken DAC6/MDR n.a.v. meldingen kantoren en ervaringen’,  aandacht worden besteed aan de volgende twee onderwerpen:

Ontwikkelingen wezenskenmerk E3
Sinds het PE-webinar op 12 januari is er veel gezegd en geschreven binnen de NOB MDR-sectie over de toetsingskaders ‘Grensoverschrijdende overdracht’ en de ‘EBIT-toets’. Voor het toetsingskader EBIT-toets is bijvoorbeeld op 8 juli versie 4.0 op de website van de NOB geplaatst. Tijdens dit onderdeel zal nader worden ingegaan op:

  • Ontwikkelingen grensoverschrijdende overdracht
  • Ontwikkelingen EBIT-toets

Definitie en interpretatie van DAC6 begrippen
Bij de toepassing van de Nederlandse DAC6-wetgeving wordt doorgaans aansluiting gezocht bij hetgeen in de parlementaire  geschiedenis en de Leidraad is opgemerkt. Tijdens dit onderdeel wordt ingegaan op de vraag hoeveel vrijheid de lidstaten hebben bij de interpretatie van de begrippen opgenomen in DAC6.

Het aantal onderwerpen is beperkt, zodat er voldoende tijd is om deze te behandelen. In de nabije toekomst zal de sectie MDR meerdere korte webinars organiseren. 

Inleiders: dhr. F. Both en mw. S. Carstens Msc. RA (MDR-team Belastingdienst), mw. L. Mutsaers-Trommelen – MSc (Meijburg & Co), mr. J.J. Steenbergen en prof. dr. D.M. Weber (Loyens & Loeff).

Inbreng praktijkvragen 
Deelnemers kunnen vooraf (geanonimiseerde) praktijkvragen via peprogramma@nob.net inbrengen. Deze vragen (of onderdelen daarvan) worden tijdens het webinar behandeld. We kunnen niet garanderen dat al uw vragen aan bod komen. Ook kunt u tijdens het webinar via de chatfunctie vragen stellen. Dit is niet geanonimiseerd, uw naam is dan zichtbaar voor alle deelnemers en de inleiders. Een medewerker van het MDR-team van de Belastingdienst zal de vragen, die via de chat binnengekomen, zoveel mogelijk tijdens het webinar beantwoorden.

De kosten voor deelname aan dit webinar bedragen € 130,- (excl. BTW).

Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Deelnemers ontvangen enkele dagen van tevoren een inloglink voor het webinar. Het webinar wordt aangeboden in ZOOM.

Er is een speciale LinkedIngroep over MDR voor leden van de NOB. Meldt u hier aan voor deze besloten LinkedIn groep. 

Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht, bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de desbetreffende cursus. In dat geval wordt  € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Aan deze bijeenkomst kunnen alleen gewone NOB-leden deelnemen. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.