Webinar 'Minderheidsaandeelhouders en de loonheffingen'

maandag 12 april 2021
Activiteit: 
PE-webinar
Inleider(s): 
mw. mr. L.A. Bource, mw. mr. T. El Ouardi , R.J.H. Kortman en R.A.J. Nieuwmeijer
Tijdsduur: 
van 14.30 - 17.50 uur
Locatie: 
Online
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
3

Tot nader order vinden alle PE-bijeenkomsten online plaats.

Op 12 april 2021 organiseert de SOB in samenwerking met de sectie Sectie Loonbelasting en Sociale Verzekeringen een PE-webinar Minderheidsaandeelhouders en de loonheffingen. Een webinar, niet alleen bedoeld voor loonheffingenspecialisten, maar dat voor iedere fiscalist van praktische waarde zal zijn.

Fiscalisten in de algemene praktijk adviseren vaak over herstructureringen, managementcontracten en managementparticipaties. Het advies: “We richten wel een BV op”, kan niet zonder een deugdelijke beoordeling vooraf van alle loonheffingenaspecten.

In dit seminar nemen de inleiders u mee naar de diepten van alle loonheffingenaspecten die (kunnen) spelen bij minderheidsaandeelhouders. Wanneer zijn zij wel – of juist niet – verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Met welke vennootschap hebben zij een civielrechtelijke of fictieve dienstbetrekking? Wat zijn de rollen van de doorbetaaldloonregeling en de gebruikelijkloonregeling? Heeft de aanstaande afschaffing van de Wet DBA invloed?

De inleiders zijn: mw. mr. L.A. Bource (Bource-Snikkenburg B.V.), mw. mr. T. El Ouardi (BDO), R.J.H. Kortman (Belastingdienst MKB Arnhem) en R.A.J. Nieuwmeijer (Belastingdienst MKB Rotterdam). Dagvoorzitter is mr. A.A.W. Langevoord (voorzitter Sectie Loonbelasting en SocialeVerzekeringen, Loyens & Loeff).

De kosten voor deelname bedragen € 195,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst wordt 50% van de prijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 50 NOB-leden aan deze bijeenkomsten deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 30.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Inschrijven kan via uw Persoonlijke Pagina.