U bent hier

Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2024 in positieve zin aangepast na consultatie

17 mei 2023

Reactie op het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2024

Het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2024 is na de internetconsultatie op verschillende punten aangepast. De NOB waardeert de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het fiscaal verschoningsrecht en de verbetering van de rechtsbescherming bij beschikkingen belastingrente. Hetzelfde geldt voor de aftrekbeperking bronbelasting uit het technisch aanmerkelijk belang en de codificatie van de beëindigingsgronden van periodieke giften. 

 Wat betreft dit laatste punt meent de NOB echter dat de eerder gesignaleerde problematiek door de huidige redactie van de wettekst hiermee slechts ten dele is opgelost. Verder is in dit kader voor de praktijk nog een verduidelijking wenselijk over de gevolgen bij een juridische fusie, waarbij een ANBI verdwijnt en opgaat in een andere ANBI.

 

 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Gerbrand Hidding, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Susan Adriaans (secretaris wetgeving), Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en de NOB-leden Maiko van Bakel, Nathalie Idsinga, Mitra Tydeman en Wilbert van Vliet.