WORDT VERPLAATST De vaste inrichting in beweging

dinsdag 02 maart 2021
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. S.R. Pancham en mr. R.H.M. Roumen
Tijdsduur: 
Van 09.45 uur tot 17.15 uur
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

In verband met Corona is besloten dat, vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen, tot 1 april 2021 alleen online cursussen worden aangeboden. In overleg met de docenten hebben is besloten de PE-cursus 'De vaste inrichting in beweging' te verplaatsen naar een nader te bepalen datum in 2021. Zodra de nieuwe datum bekend is, worden de deelnemers hierover op de hoogte gesteld per mail.

Op 2 maart 2021 kunt u deelnemen aan de PE-cursus 'De vaste inrichting in beweging' .

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wijzigingen voorwaarden voor aanwezigheid vaste inrichting

 • Actuele ontwikkelingen en mogelijke gevolgen:

  • BEPS Actiepunt 7;
  • Aanpassingen OESO-commentaar en OESO-Modelverdrag;
  • Multilateraal Instrument (vi-gerelateerde bepalingen);
  • Digital PE.
    
 • ATAD 1 + ATAD 2 (vi-gerelateerde bepalingen)
 • Recente Nederlandse en buitenlandse rechtspraak met betrekking tot de vaste inrichting

Docenten zijn mr. S.R. Pancham en mr. R.H.M. Roumen (Tax at Work BV)

De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met vaste inrichtingsproblematiek (buitenlandse filialen, internationale projecten, internationale commissionaire-structuren).

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag voor de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw Persoonlijke Pagina, of via de link onderaan deze pagina.